Személyiségzavarok

Paranoid személyiségzavar
Kora felnőttkortól kezdve mások iránti bizalmatlanság és gyanakvás, mások motívumait rosszindulatúnak értelmezi. Pl. alaptalanul feltételezi, hogy mások kihasználják vagy becsapják; kétségei vannak afelől, hogy barátai, hozzátartozói megbízhatóak; bizalmatlan mások iránt, indokolatlanul fél attól, hogy az információkat ellene fogják felhasználni; jóindulatú megjegyzésnek rejtett rosszindulatot vagy fenyegetést tulajdonít; nem bocsátja meg a sérelmeket; visszatérően gyanakszik társa hűségét illetően.
Szkizoid személyiségzavar
Kora felnőttkortól a szociális kapcsolatoktól való elkülönülésben és az érzések kifejezésének beszűkült voltában nyilvánul meg. Pl. a szoros társas (beleértve a családi) kapcsolatokat kerüli, nem élvezi; szinte mindig magányos tevékenységet választ; csekély a másik személy iránti szexuális érdeklődése; nincs közeli barátja vagy bizalmasa; közömbös mások dicsérete vagy kritikája iránt; sivár, hideg érzelmek jellemzik.
Szkizotip személyiségzavar
Kora felnőttkortól kezdve a szoros kapcsolatok fenntartásának csökkent kapacitása, kognitív vagy észlelési torzítások, és viselkedésbeli különcségek jellemzik. Pl. kóros vonatkoztatások, a viselkedést befolyásoló szokatlan hiedelmek, mágikus gondolkodás jellemző (mely nem egyenlő a babonasággal); szokatlan észlelési élmények, gondolkodás és beszéd (homályos, körülményes, sztereotip); gyanakvás; beszűkült érzések; sajátságos magatartás vagy megjelenés; nincs közeli barátja vagy bizalmasa; túlzott szorongás szociális helyzetekben, melyet barátságosság nem csökkent.
Antiszociális személyiségzavar
15 éves kortól mások jogainak semmibe vétele, megsértése. Pl. képtelen a törvényeket betartani, szociális normákhoz alkalmazkodni, így olyan cselekményeket követ el, melyekért megbüntetik; csalási hajlam, ismétlődő hazudozás, álnevek használata, mások becsapása, ill. impulzivitás, a tervezés, előrelátás hiánya jellemzi; ismétlődő verekedés, támadás, agresszió, mások biztonságának semmibe vétele, makacs felelőtlenség, a lelkiismeret-furdalás hiánya egyaránt megjelenik. A személy min. 18 éves.
Borderline személyiségzavar
Kora felnőttkortól megnyilvánuló általános instabilitás a társas kapcsolatokban, énképben, hangulatban, és jelentős impulzivitás. Pl. kétségbeesett igyekezet a valós vagy vélt elhagyatás elkerülésére; instabil és egyben intenzív személyes kapcsolatok – az idealizálás és lebecsülés szélsőséges váltakozása jellemzi; jelentős és tartósan bizonytalan énkép vagy önérték; impulzivitás önveszélyeztető területen (költekezés, szexualitás, veszélyes autóvezetés, falás, pszichoaktív szerhasználat); ismétlődő öngyilkossági viselkedés, gesztus, fenyegetés vagy öncsonkítás; belső üresség krónikus érzése; inadekvát, intenzív harag és annak kontrollálási nehézsége.
Hisztionikus személyiségzavar
Kora felnőttkortól kezdve túlzott emocionalitás és figyelemfelkeltés. Pl. kényelmetlenül érzi magát olyan helyzetekben, ahol nem ő van a figyelem középpontjában; kapcsolatait gyakran szexuálisan csábító vagy provokatív magatartás jellemzi; gyorsan változó és felszínes érzelmeket mutat; külső megjelenését a figyelem felkeltésére használja; túlzóan hangulatkeltő, részletekre nem figyel; teátrális, felfokozott érzelmeket fejez ki; könnyen befolyásolható; kapcsolatait intimebbnek tekinti, mint amilyenek azok valójában.
Nárcisztikus személyiségzavar
Kora felnőttkortól nagyzásban, a csodálat igénylésében és az empátia hiányában nyilvánul meg. Pl. saját fontosságáról nagyzoló érzése van (saját tehetségét eltúlozza, ill. megfelelő teljesítmény hiányában is elvárja, hogy kiválónak ismerjék el); gyakran fantáziál határtalan sikerről, hatalomról, szépségről, éleselméjűségről vagy ideális szerelemről; azt hiszi, különleges teremtmény, akit csak hozzá hasonló érthet meg; túlzott mértékű csodálatot vár el; feljogosultnak érzi magát arra, hogy indokolatlanul kedvező bánásmódban részesüljön, ill. elképzeléseivel automatikus együttműködést vár el; önző, másokat kihasznál; empátiája hiányzik; sokszor érez irigységet, vagy azt hiszi, mások irigykednek rá; gőgös, fennhéjázó viselkedés jellemzi.
Elkerülő személyiségzavar
Kora felnőttkortól szociális gátoltságban, meg nem felelés érzésében, a negatív megítéléstől való túlérzékenységben nyilvánul meg. Pl. a társas kapcsolatokkal járó foglalkozásokat kerüli – a kritika vagy a visszautasítás miatti félelmében; csak akkor hajlandó emberekkel kapcsolatba kerülni, ha biztos előre, hogy kedvelni fogják; intim kapcsolatokban zárkózott, fél a megszégyenüléstől; túlzottan lefoglalják azok a helyzetek, ahol bírálták vagy elutasították; a számára új társas helyzetekben gátolt; önmagát alkalmatlannak, másokhoz képest alárendeltnek látja; visszautasító új tevékenységek vállalásában.
Dependens személyiségzavar
Kora felnőttkortól kezdve túlzott igény arra, hogy gondját viseljék, ami önmagát alárendelő, kapaszkodó magatartáshoz és szeparációtól való félelemhez vezet. Pl. mások tanácsa és biztatása nélkül nehézsége van a döntéshozatalban; szüksége van másokra ahhoz, hogy felelősséget vállaljon az élete több területén; nehezen fejezi ki a másokkal szembeni véleményét – fél, hogy támogatásukat veszíti; képtelen bármit egyedül elvégezni vagy önállóan kezdeményezni; önként ajánlkozik számára kellemetlen feladat elvégzésére (mások támogatásának megnyerése érdekében); fél attól, hogy nem képes megvédeni magát (gyámoltalan); ha egy szoros kapcsolata megszakad, sürgősen új kapcsolatot keres; irreálisan foglalkoztatja az egyedülléttől való félelem.
Kényszeres személyiségzavar
Kora felnőttkortól nagyfokú rendszeretetben, perfekcionizmusban és a rugalmasság, hatékonyság kárára vezető mentális és társas kontrollban nyilvánul meg. Pl. a tevékenység lényegét elvesztően kötődik a részletekhez, szabályokhoz, rendhez vagy forgatókönyvhöz; a feladat befejezését akadályozó mértékben perfekcionista; szélsőséges a munka és a produktivitás oltárán, kirekesztve a szabadidős elfoglaltságokat és baráti kapcsolatokat; aggályoskodó, túlzóan lelkiismeretes és rugalmatlan; képtelen megválni értéktelen tárgyaktól; nem szívesen dolgozik másokkal, kivéve, ha azok nem vetik alá magukat pontosan az ő elképzeléseinek; fukar, merev és makacs.Válasszon szakembert

Amennyiben a fenti panaszokhoz keres szakembert, az alábbi gombra kattintva válasszon kollégáink közül. A bejelentkezés egyénileg, telefonon lehetséges.
Ugrás az oldal tetejére
Ugrás az oldal tetejére